ziolek1301

30 tekstów – auto­rem jest ziolek1301.

Cichy sze­lest roz­sy­pywa­nych wspom­nień, bo­les­nych wspomnień. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 1 stycznia 2013, 23:44

Piosen­ka o niej, jest również piosenką o mnie. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 14 listopada 2010, 14:48

Za głośno by szep­tać, za cicho by mówić. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 19 października 2010, 20:51

Jeśli ja źle widzę, to ona jest ślepa. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 20 września 2010, 18:51

Szczęśli­wi cza­su nie liczą - lecz w sa­mot­ności od­liczasz na­wet sekundy. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 5 września 2010, 23:28

Nieraz łat­wiej po­roz­ma­wiać niż spoj­rzeć pros­to w oczy. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 16 sierpnia 2010, 22:16

Ewo­luc­ja miłości zat­rzy­mała się, zat­rzy­mała się właśnie wte­dy kiedy zna­lazłem Ciebie. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 4 sierpnia 2010, 17:52

Wszys­tko utonęło w oceanie za­wiści i tęskno­ty. Wszys­tko, ra­zem ze mną. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 1 sierpnia 2010, 21:31

Kiedy pa­da deszcz, mo­je łzy spa­dają ra­zem z nim. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 19 czerwca 2010, 21:03

Plas­ti­kowa mas­ka, plas­ti­kowa zbro­ja. Jed­nak to nie czy­ni go in­nym od wszys­tkich pozostałych. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 17 czerwca 2010, 19:24
ziolek1301

Hobbit, Trylogia Władca Pierścienia

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ziolek1301

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność